husbil

Fricampa med husbil. Var får man parkera?

Vad är fricamping?

Fricamping innebär att du med husbil eller husvagn (eller annan typ av resevagn) campar på skogsvägar, vid sjöar, vid havet eller mitt inne i centrala stan. Fricamping är helt enkelt camping utan att använda sig av campinganläggningar, ställplatser, parker eller andra faciliteter.

Övernatta på en parkeringsplats, vad gäller?

Parkerings ”camping” är ett bra sätt att vila upp sig på under en lång resa och fylla på med mat och nödvändigheter. Men vad gäller? På rastplatser och skyltade P-platser är det i grunden tillåtet att stå högst 24 timmar under vardagar. På lördagar, söndagar och helger får man i allmänhet stå till nästkommande vardag. Men rastplatser och P-platser är främst avsedda för tillfällig rast och vila, och inte för övernattning med husbil. Där kan andra regler gälla enligt lokal trafikföreskrift. Det anges i så fall på en tilläggstavla under P-märket vid rastplatserna.

Det är viktigt att undersöka när du planerar din resväg för att hitta parkeringsplatser som tillåter camping / parkering över natten. Inte alla platser har ens utrymme för större fordon som husbilar och då kan det bli krångligt. Du vill verkligen inte befinna dig i en situation där du inte kan vända din husbil när du har upptäckt att en parkeringsplats inte tillåter camping över natten. Det enklaste sättet att hitta en husbils-vänlig parkering/plats är att planera din rutt. Du kan välja intressanta platser som ska visas på din karta. Reseplaneraren kan också visa viloplatser och andra platser som erbjuder gratis eller billig husbils-parkering över natten. På sidan husbil.se kan du se en mängd ställplatser som gör det möjligt för dig att planera din rutt och vart du kan stanna och övernatta. Det är alltid bra att ringa till platsen du siktat in dig på, oavsett vad som står på internet. När du ringer ber du att prata med en chef för att få tillstånd och fråga också var de föredrar att du parkerar.

En parkering är inte en campingplats!

Även om det kan kännas som att du campar på parkeringen, är det inte camping. Koppla inte loss, sätt upp grillen, fäll ut markiser/tält och spela hög musik. Det är camping och är förbjudet på parkeringsplatser. Om du måste använda en generator, använd sunt förnuft och var artig. Parkera en bit bort från andra husbilar och bilar, se till att bullret inte tränger stör andra och begränsa användningen så mycket som möjligt. Se till att lämna parkeringsplatsen i ett bra skick. Lämna inte skräp och dumpa absolut inte något avfall på parkeringen. När någon väljer att tömma ut sin gråvattentank där de står så påverkar det buskar, träd, vår gemensamma jord och den allmänna trivseln för alla omkring. I Sverige vet vi att det dessutom är förbjudet enligt lag. (I övriga länder känner vi inte till lagverket kring det.) När någon väljer att tömma toakassetten bakom busken, eller göra sina behov och slänga papper i naturen påverkas hela vår jord på lång sikt och trivseln för andra på kort sikt. I Sverige vet vi att det dessutom är förbjudet enligt lag. (I övriga länder känner vi inte till lagverket kring det.)

Fricampning i natur

Det första man skall ta hänsyn till som husvagns- eller husbilscampare när man ska fricampa är den så kallade Terrängkörningslagen från 1975. Lagen förbjuder körning på barmark i terräng med motordrivna fordon. Förbudet gäller även för markägaren själv.

Vad är då motordrivet fordon? Jo det är ett begrepp som avser alla slags fordon som drivs med motor. Det betyder till exempel bil, husbil, motorcykel, moped, traktor, motorredskap och terrängskotrar, det vill säga terränghjulingar och snöskotrar. Begreppet ”motordrivet fordon” skiljer sig från ”motorfordon” som avser bil, motorcykel och moped.

Terräng är i lagens mening i stort sett all natur. Parkmark, stigar, motionsspår, gräsmattor och vandringsleder.

Undantag från förbudet att köra i terräng finns. Det gäller framförallt för jordbruksarbete, arbete med renskötsel, parkarbete och räddningsinsatser. Det är också tillåtet med parkering i omedelbar anslutning till väg, och det är tillåtet att köra på skogsbilvägar och på sådana ställen som anvisas för camping, som är skyltad, även om där är ängs- eller skogsmark.

Att tälta och att övernatta i husvagn eller husbil bedöms olika. Risken att störa markägaren eller att skada marken är avgörande. Det är i grunden tillåtet att tälta något enstaka dygn på mark på behörigt icke störande avstånd från boningshus.

Slå upp tältet på tålig mark som sandmark, torr ängsmark eller skogsmark. Tälta inte i betesmarker utan att först ta reda på om det är fritt från djur.

Tältning med ett par, tre tält något dygn anses ingå i allemansrätten. För tältning i större grupper med många tält måste man ha markägarens tillåtelse. Då är ju risken för markskador och olägenheter större.

Den mesta fricampingen påverkar trots allt någon annan. Därför avslutar vi med ett par saker som är bra att tänka på när du fricampar: 

  1. Fricampa endast där det är tillåtet (lita inte 100% på apparna med ställplatser)
  2. Plocka inte ut bord, stolar, grill eller markis
  3. Ta med allt skräp och lämna platsen som den var, så klart!
  4. Töm aldrig ut grå- eller svartvatten i naturen
  5. Nyttja din egen toalett eller en i närheten – inte var som helst i naturen.
  6. Om du inte förstår skyltar och regler – välj en annan plats

Läs även detta inlägget om parkeringsregler för husbil: